Senin, 21 Januari 2013

Nama-Nama Malaikat Yang Wajib Diketahui

  1. Malaikat Jibril : Merupakan pemimpin para malaikat, ia bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Swt kepada para nabi dan rasul
  2. Malaikat Mikail : Malaikat yang bertugas mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan serta membagikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah Swt
  3. Malaikat Izrail : Malaikat izrail dijuluki juga sebagai malaikat maut karena bertugas mencabut nyawa semua makhluk Allah Swt, termasuk nyawa malaikat dan nyawanya sendiri
  4. Malaikat Israfil : Malaikat yang bertugas meniup terompet atau sangkakala dua kali pada hari kiamat. Tiupan pertama sebagai tanda datangnya hari kiamat, sedangkan tiupan kedua sebagai tanda dihidupkannya kembali manusia
  5. Malaikat Munkar dan Nakir  : Malaikat yang bertugas memeriksa amal perbuatan manusia di alam kubur. Mereka akan datang untuk menanyai si mayat setelah para pengantar jenazah meninggalkan makam
  6. Malaikat Rakib dan Atid : Malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia. Malaikat Rakib bertugas mencatat amal baik manusia sedangkan malaikat Atid bertugas mencatat amal keburukan manusia
  7. Malaikat Ridwan : Malaikat yang bertugas menjaga pintu Syurga dan memelihara semua urusan di syurga, termasuk menyiapkan makanan dan minuman bagi semua penghuni syurga
  8. Malaikat Malik : Malaikat malik terkenal kasar, kejam dan keras.Ia bertugas menjaga pintu neraka dan mengatur semua urusan di neraka bersama malaikat Jabaniyah. Tugas utamanya adalah menyiksa ummat manusia yang berdosa di neraka

0 komentar:

Posting Komentar